"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันแบตมินตันรายการ Excella Web Junior League Championships 2566 (2023) ครั้งที่ 3

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบตมินตันรายการ Excella Web Junior League
Championships 2566 (2023) ครั้งที่ 3 ณ ณ สนามแบตมินตัน CMI จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2566

  1. เด็กหญิงปันนา พุทธินันทน์ คงขุนเทียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ หญิงคู่ 12 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท คู่ผสม 12 ปี
  2. เด็กหญิงธัญญา พุทธินันทน์ คงขุนเทียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท หญิงคู่ 16 ปี และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม 16 ปี