"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภณิตา ผลอุดม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง จากการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย