"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล รายการแสงตะวัน คัพ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายพงษ์พิพัฒน์ วิเศษประภา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน U8 +U9
รายการแสงตะวัน คัพ
ณ สนาม JPT ARENA สันป่าตอง เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566