"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันโครงการประเมินทักษะกีฬายิมนาสติกครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมีณพัส จิระธรรมนิตย์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัล

-เหรียญเงิน Body Skill (Rhythmic Gym) 

-เหรียญทองแดง Group Freehand 

จากการแข่งขันโครงการประเมินทักษะกีฬายิมนาสติกครั้งที่ 2 ประจำปี 2566   
จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ภาควิชาพละศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย
หอประชุมสิริรำไพพรรณ  ภาควิชาพละศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566