"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล 7คน แสงตะวันคัพ รุ่น 10/11ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

1. เด็กชายภูริชญา โกมลตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

2.เด็กชายณัฐวัศ หนูสังข์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 

3.เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 

4.เด็กชายชนน ชุติพงษ์วิเวท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 

5.เด็กชายจิรัฎฐ์ ลือชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 

6. เด็กชายพิทยุตม์ วันจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

7. เด็กชายภวิษณุ โกมลตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขันฟุตบอล 7คน แสงตะวันคัพ รุ่น 10/11ปี
ณ สนามหญ้าเทียม jpt arena
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566