"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันประเมินทักษะความสามารถขั้นพื้นฐานของกีฬายิมนาสติก ครั้งที่ 2

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิรดา สุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ที่ได้รับรางวัล

เหรียญทอง  ประเภท ทักษะร่างกายยิมนาสติกลีลา หญิง  รุ่น 7-9 ปี(Online) 

เหรียญทอง  ประเภท ยิมนาสติกส์ศิลป์ หญิง รุ่น 7-9 ปี(Online) 

เหรียญทอง  ประเภทหญิง กรุ๊ป Ribbon (Online) 

เหรียญทอง  ประเภทหญิง กรุ๊ป Free Hand (Online) ที่ 1 2 และ3 

จากการแข่งขันประเมินทักษะความสามารถขั้นพื้นฐานของกีฬายิมนาสติก ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (RBRU) จังหวัดจันทบุรี   
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 แข่งขันออนไลน์