"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชาย มหาศาล ศิวะวรพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากรายการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นไม่เกินอายุ 14 ปี ชาย รายการ “3X3 UTCC Championship 2023” จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2566