"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันบาสเกตบอล มงฟอร์ตโอเพ่น

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายกมลภพ โรจนวิภาต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทนักเรียนอายุ 12 ปี

จากการแข่งขันบาสเกตบอล มงฟอร์ตโอเพ่น จัดโดย โรงเรียนมงฟอร์ตแผนกประถม เมื่อที่ 14 – 23 กรกฎาคม 2566