"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรรณลักษณ์ เหมืองสอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากรายการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นไม่เกินอายุ 14 ปี หญิง รอบคัดเลือกภาคเหนือตอนบน จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566