"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากรายการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นไม่เกินอายุ 14 ปี ชาย รอบคัดเลือกภาคเหนือตอนบน
จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ได้แก่

  1. เด็กชายคุณณวัฒน์ คำทอง
  2. เด็กชายธนบดี จอมจันทร์
  3. เด็กชายตะลันต์ ชันยพร
  4. เด็กชายมหาศาล ศิวะวรพล