"The ultimate aim of education is the development of character"

World Robot Olympiad Thailand 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภณิตา ผลอุดม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน World Robot Olympiad Thailand 2023 ระดับชิงแชมป์ภูมิภาคเหนือ

จัดโดย World Robot Olympiad Thailand Final

ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา