"The ultimate aim of education is the development of character"

นายชาญพจน์ ยอดสุวรรณ และนายปกป้อง  ประสาท  รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรมไทย

 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม PRC  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการเข้าร่วมกิจกรรม Avocado Books presents แข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรมไทย  วันที่ 8 กรกฎาคม  2566   ณ งานเชียงใหม่  บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8    จัดโดย สำนักพิมพ์ Avocado Books

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นายชาญพจน์    ยอดสุวรรณ    ม.4/4             นายปกป้อง    ประสาท       ม.5/8