"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชญดา กิติเรืองแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล 1. (trophy)รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงเดี่ยว 8 ปี 2. (trophy)รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท คู่ผสม 8 ปี 3. (trophy)รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงคู่ 8 ปี จากการแข่งขันรายการ Excella Web Junior League Championships 2566

เด็กหญิงพิชญดา  กิติเรืองแสง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ได้รับรางวัล 1. (trophy)รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงเดี่ยว 8 ปี

  1. (trophy)รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท คู่ผสม 8 ปี
  2. (trophy)รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงคู่ 8 ปี

จากการแข่งขันรายการ  Excella Web Junior League Championships 2566 (2023) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2566  ณ สนาม CMI Badminton จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย CMI แบดมินตัน (ระดับจังหวัด)