"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธนธรณ์ แสงศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 แข่งขันรายการการ สปิ้นเตอร์ ปี 2566 ร่น 8 ปีชาย ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง (เตะขา 25 เมตร ผีเสื้อ 25 เมตร) 1 เหรียญเงิน (กรรเชียง 25 ม. กบ 25 ม. กบ 50 ม. และ ฟรีสไตล์ 50 ม) 1 เหรียญทองแดง (ฟรีสไตล์ 25 เมตร)

เด็กชายธนธรณ์   แสงศรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง (เตะขา 25 เมตร ผีเสื้อ 25 เมตร)

1 เหรียญเงิน  (กรรเชียง 25 ม. กบ 25 ม. กบ 50 เมตร และ ฟรีสไตล์ 50 เมตร)

1  เหรียญทองแดง (ฟรีสไตล์  25 เมตร)

จากการเข้าร่วมแข่งขัน  เชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ปี 2566 ร่น 8 ปีชาย เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม  2566

ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่