"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายญาณวุฒิ  มิ่งขวัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัล
3 เหรียญทอง
• รายการ ผีเสื้อ
50 เมตร
• ผลัดฟรีสไตส์
2×25 25 เมตร
• ผลัดกบ
2×25 25 เมตร
1 เหรียญทองแดง  รายการ ฟรีสไตส์ 25 เมตร
จากการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566
ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566