"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายธนัช มงคลศิวกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัล

1.เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร 

2.เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร 

3.เหรียญทอง ท่ากบ ระยะ 25 เมตร 

4.เหรียญเงิน ท่ากบ ระยะ 50 เมตร 

5.เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร 

6.เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร 

7.เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร 

จากการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566
ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566