"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภาภัช ใจบรรทัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัล

เหรียญทอง 
– ฟรีสไตล์ 25 เมตร
– ผีเสื้อ 50 เมตร 
– กรรเชียง 50 เมตร 

เหรียญเงิน
– กบ 25 เมตร 
– ผีเสื้อ 25 เมตร 
– กรรเชียง 25 เมตร
– ฟรีสไตล์ 50 เมตร

จากการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566
ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566