"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จอมทอง จูเนียร์ ยูธคัพ ครั้งที่ 1

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายณัฐวัศ หนูสังข์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 

เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 

เด็กชายรัชช์ณาเอก อินต๊ะรักษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 

เด็กชายชนน ชุติพงษ์วิเวท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 

เด็กชายจิรัฎฐ์ ลือชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 

เด็กชายพิทยุตม์ วันจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จอมทอง จูเนียร์ ยูธคัพ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลท่านนายอำเภอจอมทอง
สนามหญ้าเทียมจอมทอง 89 arena  
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566