"The ultimate aim of education is the development of character"

การแการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงหวันยิหวา   สาวงศ์ตุ้ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ที่ได้รับรางวัล
2 เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ 25 เมตร  ท่ากบ 25 เมตร
2 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร
1 เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง 25 เมตร
จากการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566
ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566