"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล 11 คน รายการฟุตบอลจตุรมิตร ป.พัน 7 คัพ U14 ครั้งที่ 1

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 11 คน รายการฟุตบอลจตุรมิตร ป.พัน 7 คัพ U14 ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลจาก นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2566  โดยมีผู้ร่วมแข่งขัน ดังนี้

  1. เด็กชายรฐนนท์ อนันตกุล
  2. เด็กชายแผ่นดิน ฟ้าขาว
  3. เด็กชายธีทัต ลิ้มสุวรรณ