"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิง ปุณณภรณ์ สามารถ ป.1/7 รายการแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิง ปุณณภรณ์ สามารถ ป.1/7

ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นอายุ 7 ปี หญิง  2ทอง 5เงิน 2ทองแดง

-เตะขาฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญทอง
-ผีเสื้อ 50 ม. เหรียญทอง
-ฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญเงิน
-กรรเชียง 25 ม. เหรียญเงิน
-กรรเชียง 50 ม. เหรียญเงิน
-ผีเสื้อ 25 ม. เหรียญเงิน
-กบ 25 ม. เหรียญเงิน
-กบ 50 ม. เหรียญทองแดง
-ฟรีสไตล์ 50 ม. เหรียญทองแดง

การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566
ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556