"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย เตชิต จินดาหลวง ชั้น ป.1/6 รายการ การแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชาย เตชิต จินดาหลวง ชั้น ป.1/6
ได้รับ

รางวัล 4 เหรียญทอง

  • ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร เตะขาฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร
  • ว่ายผลัดท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร ว่ายผลัดท่ากบ ระยะ 25 เมตร

รางวัล 2 เหรียญเงิน

  •  ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร ท่ากรรเชียง 50 เมตร

รางวัล 2 เหรียญทองแดง

  • ท่ากบ ระยะ 25 เมตร ท่ากบ ระยะ 50 เมตร รุ่นอายุ 7 ปี ชาย

และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5

รายการ การแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566
วันที่ วันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่