"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพอเพียง เมืองมาหล้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 ด้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง ในท่ากบ50 เมตร ท่าผีเสื้อ25 เมตร และท่าฟรีสไตล์50 เมตร อยู่ลำดับที่11ของรุ่น9ปีชาย

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายพอเพียง เมืองมาหล้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง ในท่ากบ50 เมตร ท่าผีเสื้อ25 เมตร และท่าฟรีสไตล์50 เมตร อยู่ลำดับที่11ของรุ่น9ปีชาย จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566