"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำรายการเชียงใหม่สปริ๊นเตอร์ 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชลชนก ใจการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล

  1. เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 25 เมตร
  2. เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 50 เมตร
  3. เหรียญทองแดง กบ 50 เมตร
  4. เหรียญทองแดง กรรเชียง 50 เมตร
  5. ถ้วยชนะเลิศ อันดับ 7

จากการแข่งขันว่ายน้ำรายการเชียงใหม่สปริ๊นเตอร์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 -23 กรกฏาคม 2566