"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันบาสเกตบอล มงฟอร์ตโอเพ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการมงฟอร์ตโอเพ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

มีนักกีฬาจำนวน 12 คนตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. เด็กชายธนดล แก้วบุญเรือง
 2. เด็กชายแบบฉบับ พีรถาวร
 3. เด็กชายอิงภู บุญยกบัณฑิต
 4. เด็กชายภัคพล เลาวพงศ์
 5. เด็กชายกมลภพ โรจนวิภาต
 6. เด็กชายสุวิจักขณ์ ราชกิจ
 7. เด็กชายภัทรพล พรหมสอน
 8. เด็กชายภูวิศ พินิจวัฒนา
 9. เด็กหญิงวิรัญญา เกรียติฉวีพรรณ
 10. เด็กหญิงแพรนารา แพทย์เจริญ
 11. เด็กหญิงพีชนันท์ วงศางาม
 12. เด็กหญิงณัฐนรี มาลาเอี่ยม

ระหว่างวันที่ 15-23 กรกรฎาคม 2566

ณ โรงเรียนมงฟอร์ตแผนกประถม

ขอบคุณภาพจาก กปกป