"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงวชิราภรณ์ รื่นรมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลคะแนนรวมรุ่นอายุ 8 ปีหญิง อันดับที่4 และ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวชิราภรณ์ รื่นรมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ที่ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลคะแนนรวมรุ่นอายุ 8 ปีหญิง อันดับที่4 และ1 เหรียญทอง เตะขาโฟม 25 เมตร  1 เหรียญทองกบ 25 เมตร  1 เหรียญทองกบ 50 เมตร  1 เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 50 เมตร  1 เหรียญทองแดง กรรเชียง 25 เมตร จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ เชียงใหม่สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่  22-23 กรกฎาคม 2566