"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายเด็กชายภูวิศ วงค์แสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง

จากการแข่งขันว่ายนำ้เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566

ณ สระว่ายนำ้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ. เชียงใหม่