"The ultimate aim of education is the development of character"

แข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปัณณภรณ์ สามารถ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 10 ปี หญิง (ผลงาน 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง)

จากการแข่งขันว่ายนำ้เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566

ณ สระว่ายนำ้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ. เชียงใหม่