"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันบาสเกตบอล ” มงฟอร์ตโอเพ่น ” รุ่น U12

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายเเบบฉบับ พีรถาวร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

จากการแข่งขันบาสเกตบอล ” มงฟอร์ตโอเพ่น ” รุ่น U12 จัดโดย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมศึกษา เมื่อวันที่  15 , 22 และ 23 กรกฎาคม 2566