"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายณรัณ ใจบรรทัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล

 • 2 เหรียญทอง
 • -ฟรีสไตล์ 25 เมตร
  -กรรเชียง 50 เมตร
 • 4 เหรียญเงิน
 • -ฟรีสไตล์ 50 เมตร
  -กรรเชียง 25 เมตร
  -ผีเสื้อ 25 เมตร
  -ผีเสื้อ 50 เมตร
 • 1 เหรียญทองเเดง
 • กบ 50 เมตร

จากการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566