"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นส์เตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชาพร มูลน้อย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นส์เตอร์ ประจำปี 2566
3 เหรียญทอง 
3 เหรียญเงิน 
2 เหรียญทองแดง

สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566