"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำรายการเชียงใหม่สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาดา วิญญูหัตถกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล

  • 5 เหรียญทอง
  • 3 เหรียญเงิน
  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 12ปี หญิง

จากการแข่งขันว่ายน้ำรายการเชียงใหม่สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 จัดโดย CNX Swimming เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566