"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นส์เตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายชโนทัย   ซายพวง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นส์เตอร์ ประจำปี 2566
2 เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และท่ากรรเชียง 25 เมตร
2 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 25 เมตร และท่าผีเสื้อ 50 เมตร 
2 เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง 25 เมตร และท่ากบ 50 เมตร

สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566