"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการ True 5G Chiangmai soccer Kids #1

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายพงษ์พิพัฒน์   วิเศษประภา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รุ่นอายุ 9 ปี) จากการแข่งขันรายการ True 5G Chiangmai soccer Kids #1
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขุมทรัพย์ อารีน่า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566