"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงจิรัชยา ทรงอภิวัฒน์กุล ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รับรางวัล  4 เหรียญรางวัล จากการแข่งขันรายการว่ายน้ำเชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิรัชยา ทรงอภิวัฒน์กุล ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รับรางวัล  4 เหรียญรางวัล จากการแข่งขันรายการว่ายน้ำเชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566 ได้แก่
-2 เหรียญทอง เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร ฟรีสไตล์ 25 เมตร
-2 เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 50 เมตร กรรเชียง 50 เมตร
จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566