"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงชญาภา มหาสิงห์ น้องพริบพราว ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8 ได้รางวัล 4 รางวัล จากการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นส์เตอร์ รุ่น 8 ปี หญิง

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชญาภา มหาสิงห์ น้องพริบพราว ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รางวัล 4 รางวัล จากการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นส์เตอร์ รุ่น 8 ปี หญิง ได้แก่

-1 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ ระยะ 25 เมตร

-3 เหรียญทองแดง ท่ากบ ระยะ 50 เมตร ท่า กบ ระยะ 25 เมตร และท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร

จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22- 23 กรกฎาคม 2566