"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่สปิ้นส์เตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายมณฑล มูลน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 รุ่นอายุ 13 ปีชาย จากการแข่งขันว่ายน้ำรายการการแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่สปิ้นส์เตอร์ ประจำปี 2566 จัดโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566