"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายจิตติพัฒน์ บุญจ๋อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายจิตติพัฒน์ บุญจ๋อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ที่ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น 9 ปีชาย เหรียญทอง 1 เหรียญ ท่ากบ ระยะ 25เมตร เหรียญเงิน 1 เหรียญ ท่ากบ ระยะ 50 เมตร เหรียญทองแดง 2 เหรียญ ท่าฟรีสไตล์ระยะ 25 เมตร และ 50 เมตร จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ณ สระว่ายนำ้ วิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566