"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายกิตติศักดิ์ หวังพรไพบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลทั้งหมด 6 รายการ ในการเเข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่สปริ้นเตอร์ รุ่นอายุ 8 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติศักดิ์ หวังพรไพบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร
เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร เหรียญทองเเดง กรรเชียง 25 เมตร เหรียญทองเเดง ผีเสื้อ 25 เมตร เหรียญทองเเดง ผีเสื้อ 50 เมตร เหรียญทองเเดง ฟรีสไตล์ 50 เมตร ในการเเข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่สปริ้นเตอร์ รุ่นอายุ 8 ปี ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่             เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566