"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภควรรณ ไพโรจน์ รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภควรรณ ไพโรจน์ อนุบาล 3/10

รางวัลเหรียญทอง 6 เหรียญ (ท่าผีเสื้อ 25 เมตร, ท่ากบ 50 เมตร, ท่าเตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร, ผลัด ฟรีสไตล์ 2*25 เมตร, ฟรีสไตล์ 50 เมตร, ผลัด ท่ากบ 2*25 เมตร)

รางวัลเหรียญเงิน 3 เหรียญ (ท่ากรรเชียง 25 เมตร, ท่าผีเสื้อ 25 เมตร, ท่ากบ 25 เมตร)

รางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ (ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร, ท่ากรรเชียง 50 เมตร)

ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 8 รุ่น อายุ 6 ปี หญิง

จากการแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566  ระดับจังหวัด จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566

ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่