"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพงภัค จงจิตรถาวร รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายพงภัค จงจิตรถาวร อนุบาล 3/5 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง Kyorugi ประเภท ยุวชน ชาย 6 ปี รุ่น C น้ำหนักเกิน 18 – 20 กก. จากการแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคเหนือตอนบน ระดับจังหวัด จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายและสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย  วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 ณ Central Chiangrai Shopping Center