"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายัฏฐวรรธน์   สุวดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัล

• 1 เหรียญทอง จากท่าฟรีสไตล์ 50 ม.  

• 2 เหรียญเงิน จากท่ากบ 50 ม. และ 25 ม. 

• 4 เหรียญทองแดง จากท่าฟรีสไตล์ 25 ม. ท่ากรรเชียง 25 ม. ท่าผีเสื้อ 25 ม. และท่ากรรเชียง 50 ม. 

ในรุ่นอายุ 10 ปีชาย

รายการแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 
จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566