"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐพร  บุญมากาศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ
• ถ้
วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 6 รุ่นอายุ 10 ปี หญิง
• เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร
• เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ ระยะ 25 เมตร
• เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร
• เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร
การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566
สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566