"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.นวินดา สุริยานนท์ ชั้น ป.1/3 การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่สปริ้นส์เตอร์ ประจำปี 2566

ขอเเสดงความยินดีกับ  เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ ชั้น ป.1/3
ได้รับราง

  • วัลชนะเลิศอันดับที่ 6 รุ่นอายุ 7 ปีชาย
  • 1 เหรียญทอง เตะเท้าฟรีสไตส์ ระยะ 25 เมตร
  • 1 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตส์ ระยะ 25 เมตร
  • 1 เหรียญทอง ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร
  • 1 เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ ระยะ 25 เมตร
  • 1 เหรียญเงิน ท่ากบ ระยะ25 เมตร
  • 1 เหรียญทอง ท่าฟรีสไตส์ ระยะ 50 เมตร
  • 1 เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร
  • 1 เหรียญทองแดง ท่าผีเสื้อ ระยะ 50เมตร

รายการแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่สปริ้นส์เตอร์ ประจำปี 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่