"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายธีรา  วิญญูหัตกิจ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ
2 เหรียญทอง 
3 เหรียญเงิน 
3 เหรียญทองแดง 
และถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 3  รุ่นอายุ 10 ปี ชาย
สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566