"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช. ชนกชนม์ พิกุลทอง ชั้น ป.1/1 รายการแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กชาย ชนกชนม์ พิกุลทอง ชั้น ป.1/1
ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากการแข่งกัน
1.เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร
2.กรรเชียง 25 เมตร 7 ปีชาย
3.ฟรีสไตล์ 25 เมตร 7 ปีชาย
4.กบ 25 เมตร 7 ปีชาย

รายการแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566