"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภคมน ไพโรจน์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/11 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันว่ายน้ำ (รุ่น 8 ปีหญิง) เชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภคมน ไพโรจน์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/11 ที่ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันว่ายน้ำ (รุ่น 8 ปีหญิง) เชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2566