"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายอาทินันท์ สุรวัฒนาวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล silver medal kyorugi : CLASS C ประเภท ยุวชนชาย 9 – 10 ปี รุ่น H น้ำหนักเกิน 41 กก. ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด CHIANGRAI TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายอาทินันท์ สุรวัฒนาวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับรางวัล silver medal kyorugi : CLASS C ประเภท ยุวชนชาย 9 – 10 ปี รุ่น H น้ำหนักเกิน 41 กก. ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด CHIANGRAI TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 จัดโดยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย จังหวัดเชียงราย             ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566