"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่สปิ้นส์เตอร์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่สปิ้นส์เตอร์ ประจำปี 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566