"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายทีปกร ปุริโสตะโย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง Kyorugi ประเภทต่อสู้ ประเภทยุวชนชาย 9-10 ปี รุ่น B น้ำหนัก 22-25 กก.

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายทีปกร ปุริโสตะโย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง Kyorugi ประเภทต่อสู้ ประเภทยุวชนชาย 9-10 ปี รุ่น B น้ำหนัก 22-25 กก. ในรายการ Chiangrai Taekwondo Championship 2023 การแข่งขันเทควันโด้ชิงแชมป์ภาคเหนือตอนบน
จัดโดย ฝ่ายกีฬาเทควันโด้จังหวัดเชียงราย ณ Central Chiangrai Shopping Center เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566